Các loại trần nhà

TRẦN NHÔM THẢ TRANG TRÍ DẠNG THANH C KHUNG XƯƠNG CHÌM C-SHAPED 200C

Trần C-Shaped có thể sản xuất với chiều dài lên đến 6000mm, các tấm được ghép khít nhau và được phân biệt bới các cạnh vát của chúng. Khi liên kết các tấm trần vào với nhau sẽ tạo ra một mặt phẳng khép kín trơn tru. Chúng ta có thể kết hợp các độ rộng và màu sắc khác nhau trên cùng một mặt phẳng sẽ tạo ra một hệ thống trần treo mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Sản phẩm dược sử dụng chủ yếu như Nhà thi đấu thể thao, bể bơi, phòng xông hơi, hành lang, sảnh ngoài nhà, khu vực vệ sinh, phòng trưng bày,…

Với chất lượng đảm bảo, tấm trần thả trang trí rất dễ dàng trong việc thi công các công trình vừa và nhỏ như trang trí trần nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, showroom. Với ưu điểm thời gian thi công nhanh, gọn nhẹ, bền đẹp, thời gian sử dụng cao từ 5-10 năm đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

TRẦN NHÔM THẢ TRANG TRÍ DẠNG THANH C KHUNG XƯƠNG CHÌM C-SHAPED 200C

Trần C-Shaped có thể sản xuất với chiều dài lên đến 6000mm, các tấm được ghép khít nhau và được phân biệt bới các cạnh vát của chúng. Khi liên kết các tấm trần vào với nhau sẽ tạo ra một mặt phẳng khép kín trơn tru. Chúng ta có thể kết hợp các độ rộng và màu sắc khác nhau trên cùng một mặt phẳng sẽ tạo ra một hệ thống trần treo mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Sản phẩm dược sử dụng chủ yếu như Nhà thi đấu thể thao, bể bơi, phòng xông hơi, hành lang, sảnh ngoài nhà, khu vực vệ sinh, phòng trưng bày,…

Với chất lượng đảm bảo, tấm trần thả trang trí rất dễ dàng trong việc thi công các công trình vừa và nhỏ như trang trí trần nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, showroom. Với ưu điểm thời gian thi công nhanh, gọn nhẹ, bền đẹp, thời gian sử dụng cao từ 5-10 năm đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

TRẦN NHÔM THẢ TRANG TRÍ DẠNG THANH C KHUNG XƯƠNG CHÌM C-SHAPED 200C

Trần C-Shaped có thể sản xuất với chiều dài lên đến 6000mm, các tấm được ghép khít nhau và được phân biệt bới các cạnh vát của chúng. Khi liên kết các tấm trần vào với nhau sẽ tạo ra một mặt phẳng khép kín trơn tru. Chúng ta có thể kết hợp các độ rộng và màu sắc khác nhau trên cùng một mặt phẳng sẽ tạo ra một hệ thống trần treo mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Sản phẩm dược sử dụng chủ yếu như Nhà thi đấu thể thao, bể bơi, phòng xông hơi, hành lang, sảnh ngoài nhà, khu vực vệ sinh, phòng trưng bày,…

Với chất lượng đảm bảo, tấm trần thả trang trí rất dễ dàng trong việc thi công các công trình vừa và nhỏ như trang trí trần nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, showroom. Với ưu điểm thời gian thi công nhanh, gọn nhẹ, bền đẹp, thời gian sử dụng cao từ 5-10 năm đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

TRẦN NHÔM THẢ TRANG TRÍ DẠNG THANH C KHUNG XƯƠNG CHÌM C-SHAPED 200C

Trần C-Shaped có thể sản xuất với chiều dài lên đến 6000mm, các tấm được ghép khít nhau và được phân biệt bới các cạnh vát của chúng. Khi liên kết các tấm trần vào với nhau sẽ tạo ra một mặt phẳng khép kín trơn tru. Chúng ta có thể kết hợp các độ rộng và màu sắc khác nhau trên cùng một mặt phẳng sẽ tạo ra một hệ thống trần treo mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Sản phẩm dược sử dụng chủ yếu như Nhà thi đấu thể thao, bể bơi, phòng xông hơi, hành lang, sảnh ngoài nhà, khu vực vệ sinh, phòng trưng bày,…

Với chất lượng đảm bảo, tấm trần thả trang trí rất dễ dàng trong việc thi công các công trình vừa và nhỏ như trang trí trần nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, showroom. Với ưu điểm thời gian thi công nhanh, gọn nhẹ, bền đẹp, thời gian sử dụng cao từ 5-10 năm đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

TRẦN NHÔM THẢ TRANG TRÍ DẠNG THANH C KHUNG XƯƠNG CHÌM C-SHAPED 200C

Trần C-Shaped có thể sản xuất với chiều dài lên đến 6000mm, các tấm được ghép khít nhau và được phân biệt bới các cạnh vát của chúng. Khi liên kết các tấm trần vào với nhau sẽ tạo ra một mặt phẳng khép kín trơn tru. Chúng ta có thể kết hợp các độ rộng và màu sắc khác nhau trên cùng một mặt phẳng sẽ tạo ra một hệ thống trần treo mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Sản phẩm dược sử dụng chủ yếu như Nhà thi đấu thể thao, bể bơi, phòng xông hơi, hành lang, sảnh ngoài nhà, khu vực vệ sinh, phòng trưng bày,…

Với chất lượng đảm bảo, tấm trần thả trang trí rất dễ dàng trong việc thi công các công trình vừa và nhỏ như trang trí trần nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, showroom. Với ưu điểm thời gian thi công nhanh, gọn nhẹ, bền đẹp, thời gian sử dụng cao từ 5-10 năm đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trần C-Shaped có thể sản xuất với chiều dài lên đến 6000mm, các tấm được ghép khít nhau và được phân biệt bới các cạnh vát của chúng. Khi liên kết các tấm trần vào với nhau sẽ tạo ra một mặt phẳng khép kín trơn tru. Chúng ta có thể kết hợp các độ rộng và màu sắc khác nhau trên cùng một mặt phẳng sẽ tạo ra một hệ thống trần treo mang phong cách đặc biệt ấn tượng. Sản phẩm dược sử dụng chủ yếu như Nhà thi đấu thể thao, bể bơi, phòng xông hơi, hành lang, sảnh Với chất lượng đảm bảo, tấm trần thả trang trí rất dễ dàng trong việc thi công các công trình vừa và nhỏ như trang trí trần nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, showroom. Với ưu điểm thời gian thi công nhanh, gọn nhẹ, bền đẹp, thời gian sử dụng cao từ 5-10 năm đặc biệt trong thời gian sử dụng có thể dễ dàng thay đổi màu sắc mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trìnhngoài nhà, khu vực vệ sinh, phòng trưng bày,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *